SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 5. Četvrtak, 23. veljače 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

2.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), slijedom prijedloga pročelnika Upravnih odjela, a u skladu s Planom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/11), gradonačelnik Grada Malog Lošinja donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
za Upravne odjele Grada Malog Lošinja
u 2012. godini

I.

Utvrđuje se da će u gradskoj upravi Grada Malog Lošinja na dan 1. 1. 2012. godine biti nepopunjena sljedeća radna mjesta:

a) u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

- Voditelj pododsjeka za komunalni sustav (1 izvršitelj/ ica)

- Viši stručni suradnik za održavanje poslovnog i stambenog prostora i praćenje programa komunalnih djelatnosti (1 izvršitelj/ica)

- Referent komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

b) u Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo

- Viši stručni suradnik za turizam i male otoke (1 izvršitelj/ica)

c) U Službi za unutarnju reviziju

- Voditelj jedinice za unutarnju reviziju (1 izvršitelj/ica)

Ostala radna mjesta, sistematizirana Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave Grada Malog Lošinja popunjena su na neodređeno vrijeme.

II.

U upravnim tijelima Grada Malog Lošinja nije postignuta razmjerna zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine prema postotku zastupljenosti iz evidencije popisa stanovništva te je u iste potrebno zaposliti jednog pripadnika srpske nacionalne manjine.

III.

Tijekom 2012. godine u Upravne odjele Grada Malog Lošinja planiraju se popuniti sljedeća radna mjesta:

- u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, radna mjesta: Voditelj pododsjeka za komunalni sustav (1 izvršitelj/ica) i Viši stručni suradnik za održavanje poslovnog i stambenog prostora i praćenje programa komunalnih djelatnosti (1 izvršitelj/ica)

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web-stranici Grada Mali Lošinj.

Klasa: 100-01/12-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-12-1

Mali Lošinj, 26. siječnja 2012.

GRADONAČELNIK

Gari Cappelli, ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=768&mjesto=10005&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr