SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 4. Četvrtak, 16. veljače 2012.
GRAD VRBOVSKO

6.

Na temelju članka 64. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 535. i 546. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na svojoj sjednici 16. veljače 2012. godine, donosi

ODLUKU O PRIPAJANJU
društva Bijela kosa d.o.o. Vrbovsko i društva
Poduzetnički centar d.o.o. Vrbovsko društvu
Komunalac d.o.o. Vrbovsko

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, način i postupak pripajanja društva Bijela kosa d.o.o. Vrbovsko i društva Poduzetnički centar d.o.o. Vrbovsko društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko.

Članak 2.

Društvo Bijela kosa d.o.o. Vrbovsko, Goranska 1, OIB 81196583871 upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, u registarski uložak s matičnim brojem MBS 040219410 s temeljnim kapitalom društva u iznosu od 3.952.000,00 kn (trimilijunadevetstopedesetdvijetisuće kuna) koji se sastoji od jednog temeljnog uloga u iznosu temeljenog kapitala kojeg drži Grad Vrbovsko kao jedini član i osnivač Društva i koje je temeljem toga imatelj poslovnog udjela u omjeru 100%.

Članak 3.

Društvo Poduzetnički centar d.o.o. Vrbovsko, Goranska 1, OIB 94069271090 upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, u registarski uložak s matičnim brojem MBS 040235900 s temeljnim kapitalom društva u iznosu od 2.380.000,00 (dvamilijunatristoosamdesettisuća) kuna koji se sastoji od jednog temeljnog uloga u iznosu temeljenog kapitala kojeg drži Grad Vrbovsko kao jedini član i osnivač Društva i koje je temeljem toga imatelj poslovnog udjela u omjeru 100%.

Članak 4.

Društvo Komunalac d.o.o. Vrbovsko, Željeznička 1a, OIB 49090879289 upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, u registarski uložak s matičnim brojem MBS 040134405 s temeljnim kapitalom društva u iznosu od 10.865.000,00 (desetmilijunaosamstošezdesepettisuća) kuna koji se sastoji od jednog temeljnog uloga u iznosu temeljenog kapitala kojeg drži Grad Vrbovsko kao jedini član i osnivač Društva i koje je temeljem toga imatelj poslovnog udjela u omjeru 100%.

Članak 5.

Uvažavajući gospodarski položaj gradskih trgovačkih društava, broj zaposlenih, organizaciju, započete programe i projekte svih triju društava, zaključuje se da je u gospodarskom interesu svih triju društava da se međusobno poslovno, organizacijski i pravno povežu, te se stoga daje suglasnost na Ugovor o pripajanju društva Bijela kosa d.o.o. Vrbovsko i društva Poduzetnički centar d.o.o. društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko.

Članak 6.

Spajanje se vrši tako da se cjelokupna imovina društava koja se pripajaju zajedno sa svim pravima i obvezama unosi u imovinu Društva preuzimatelja na temelju zaključnih financijskih izvješća - bilanci pripojenih Društava na dan 31. listopada 2011. godine.

Članak 7.

Pri upisu spajanja u registar Trgovačkog suda u Rijeci imovina pripojenih Društava i njihove obveze prelaze u Društvo preuzimatelja Komunalac d.o.o Vrbovsko i postaje njegov temeljni kapital tako da njegov temeljni kapital kao preuzimatelja iznosi 17.197.000,00 (sedamnaestmilijunastodevedesetsedamtisuća) kuna, a pripojena društva Bijela kosa d.o.o. Vrbovsko i Poduzetnički centar d.o.o. Vrbovsko i njihovi organi prestaju postojati.

Članak 8.

Ovoj Odluci prilaže se Ugovor o pripajanju društva Bijela kosa d.o.o. Vrbovsko i društva Poduzetnički centar d.o.o. Vrbovsko društvu preuzimatelju Komunalcu d.o.o. Vrbovsko te se odobrava skupštinama društava da dadu suglasnost na sklapanje ugovora o pripajanju društava u obliku i sadržaju priležećim ovoj odluci te se ovlašćuju uprave istih da sklope predmetni ugovor, podnesu odgovarajuće prijave Trgovačkom sudu u Rijeci i da poduzmu sve druge radnje potrebne za provođenje navedene statusne promjene.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-02/12-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/12-1

Vrbovsko, 16. veljače 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr