SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 4. Četvrtak, 16. veljače 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

24.

Na temelju članka 121. stavak 2., u vezi s člankom 119. stavak 1. alineja 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10 - ispravak), članka 28. točka 17. alineja 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goran

ske županije na 27. sjednici od 16. veljače 2012. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora
Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi

I.

Nadia Giaroush, predstavnica osnivača u Školskom odboru Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi razrješava se dužnosti članice Školskog odbora.

II.

Iva Žagar, imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Osnovne Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi, kao predstavnica osnivača Primorsko-goranske županije.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-54

Rijeka, 16. veljače 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=767&mjesto=00001&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr