SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 4. Četvrtak, 16. veljače 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

20.

Na temelju članka 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 28. točke 17. alineje 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 27. sjednici održanoj dana 16. veljače 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se predstavnici Primorsko- goranske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županije.

Članak 2.

Za predstavnike Primorsko-goranske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija imenuju se:

1. prof. dr. sc. Vidoje Vujić, Obnašatelj dužnosti Župana, zamjenik Župana,

2. Ingo Kamenar, predsjednik Županijske skupštine,

3. Đanino Sučić, potpredsjednik Županijske skupštine.

Za zamjenike predstavnika iz stavka 1. ovog članka imenuju se:

1. Branko Škrobonja, pročelnik Ureda Županije,

2. Željko Plazonić, potpredsjednik Županijske skupštine,

3. Slavko Žic, predsjednik Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu.

Članak 3.

Mandat predstavnicima i zamjenicima predstavnika imenovanih ovom Odlukom traje do isteka mandata osoba imenovanih Odlukom o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija (»Službene novine PGŽ« broj 26/09.).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-47

Rijeka, 16. veljače 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=767&mjesto=00001&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr