SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 2. Utorak, 31. siječnja 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

1.

Na temelju članka 5. st. 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/ 09) i članka 46. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 30/09-Ispravak) općinski načelnik Općine Mošćenička Draga, dana 26. siječnja 2012. donosi

PROGRAM
mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca
čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje
mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
od javnozdravstvene važnosti za Općinu Mošćenička Draga u 2012. godini

Članak 1.

Donosi se godišnji Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnihčlankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za općinu Mošćenička Draga u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Program), prema prijedlogu Programamjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za općinu Mošćenička Draga u 2012. godini izrađenom od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Programom se utvrđuju mjerepreventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u daljnjem tekstu DDD mjere) kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti čije je provođenje od javnozdravstvene važnosti za Općinu Mošćenička Draga, objekti i prostori na području Općine Mošćenička Draga na kojima će se provoditi te DDD mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedba DDD mjera.

Sastavni dio Programa čini Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za općinu Mošćenička Draga u 2012. godini, izrađen od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Općina Mošćenička Draga snosi troškove provedbe preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao jedan od obveznika provedbe mjera utvrđenih ovim Programom, i to troškove preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u i na onim zatvorenim objektima i prostorima, te javnim površinama čiji je vlasnik, koje koristi ili kojima upravlja, ukoliko isti valjanim pravnim poslom ili putem gradskih ili državnih tijela nisu dani na korištenje ili upravljanje drugim pravnim subjektima, u kojem slučaju isti snose troškove provedbe Programa.

Članak 3.

Troškove provedbe mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na površinama, u prostorima i objektima pod sanitarnim nadzorom koji nisu u vlasništvu ili pod upravljanjem i korištenjem Općine Mošćenička Draga snose, sukladno propisima, njihovi vlasnici odnosno korisnici.

Članak 4.

Preventivnu i obveznu preventivnu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u objektima, prostorima te na površinama na području Općine Mošćenička Draga provodi osoba ovlaštena za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno propisima, s kojom je Općina Mošćenička Draga sklopila ugovor o obavljanju djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Mošćenička Draga.

Članak 5.

Stručni nadzor nad provedbom ovog Programa provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije sukladno odredbama članka 24. st. 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Troškove stručnog nadzora iz prethodnog stavka ovog članka financira se iz proračunskih sredstava Općine Mošćenička Draga.

Članak 6.

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za općinu Mošćenička Draga u 2012. godini izrađen od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, koji je sastavni dio ovog Programa nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 501-01/12-01/01

Ur. broj: 2156/03-12-2

Mošćenička Draga, 26. siječnja 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ratko Salamon, dr. med., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=765&mjesto=51417&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr