SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 53. Petak, 30. prosinca 2011.
OPĆINA LOPAR

35.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09 i 49/11) i članka 32. Statuta općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2011. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2011. godini

Članak 1.

Ovim I. Izmjenama i dopunama Programa utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim prijedlogom programa su:

1. KOMUNALNI DOPRINOS =400.000,00 kn

2. NAKNADA ZA PRIKLJUČKE =100.000,00 kn

3. OSTALI PRORAČUNSKI
PRIHODI =3,204.819,06 kn


UKUPNO: =3,704.819,06 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovih I. Izmjena i dopuna Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE I PROSTORNO PLANIRANJE =2,089.895,00 kn

-kupnja zemljišta (sportska dvorana i dr.) =1,600.000,00 kn

-kupnja kamene kućice na Rtiću =30.000,00 kn

-kamene kućice na Rtiću =65.860,00 kn

-izrada novog PP i novih UPU-a i DPU-a =200.000,00 kn

-projekt Betonara =50.000,00 kn

-projekt Sunčevih elektrana =30.135,00 kn

-projekt Zatvorena rivijera =10.000,00 kn

-uređenje platoa RZ Sorinj =36.900,00 kn

-projekt Odlagalište otpada Sorinj =50.000,00 kn

-projekt Adria MOVIE IT! =17.000,00 kn

2. NERAZVRSTANE CESTE =300.000,00 kn

-projekt i izgradnja ceste »Jug-Radna zona Sorinj« =300.000,00 kn

3. JAVNA RASVJETA =291.953,58 kn

-proširenje javne rasvjete =291.953,58 kn

4. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA =265.000,00 kn

-projekt Sekundarna mreža odvodnje =200.000,00 kn

-izgradnja kanalizacije i DTK mreže =65.000,00 kn

5. GROBLJA I SPOMENICI KULTURE =390.798,00 kn

-zaštita sakralne i spomeničke baštine (crkva sv.Roka, crkva sv.Nikole, križ Jamina, spomenik sv.Marin) =363.000,00 kn

-uređenje parkirališta uz groblje =27.798,00 kn

6. OPSKRBA PITKOM VODOM =326.090,48 kn

-izgradnja i rekonstrukcija cjevovoda =300.000,00 kn

-izgradnja hidrantske mreže =26.090,48 kn

7. OSTALI OBJEKTI (ZA SPORT, REKREACIJU I SL.) =41.082,00 kn

-izgradnja sportske dvorane s projektima =41.082,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovih I. Izmjena i dopuna Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća općine Lopar.

Članak 5.

Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/11-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/11-26

Lopar, 19. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=763&mjesto=51281&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr