SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 53. Petak, 30. prosinca 2011.
GRAD VRBOVSKO

52.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (»Narodne novine« broj 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/ 09) i članka 6. Odluke o osnivanju javne ustanove »Gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića« (»Službene novine PGŽ« broj 31/07), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 28. prosinca 2011. godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje
ravnatelja javne ustanove
Gradska knjižnica »Ivana Gorana Kovačića«

Članak 1.

Za imenovanje ravnatelja javne ustanove Gradska knjižnica »Ivana Gorana Kovačića« raspisat će se javni natječaj u dnevnom tisku.

Tekst natječaja sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Postupak javnog natječaja za imenovanje ravnatelja javne ustanove Gradska knjižnica »Ivana Gorana Kovačića« Vrbovsko provodi Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vrbovskog.

Članak 3.

Odbor za izbor i imenovanja objavit će natječaj, zaprimati prijave na natječaj, izvršiti otvaranje prijava, sastaviti zapisnik te isti uputiti Gradskom vijeću na daljnje postupanje.

U slučaju da nema prijavljenih kandidata ili prijave ne budu pravovaljane, Odbor za izbor i imenovanja će ponoviti natječaj u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 612-04/11-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/11-1

Vrbovsko, 28. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr