SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 53. Petak, 30. prosinca 2011.
GRAD VRBOVSKO

46.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 28. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi
za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Vrbovskog za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Vrbovsko kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim kulturnim djelatnostima:

- amatersko stvaralaštvo u glazbi, likovnoj umjetnosti i literarnom stvaralaštvu,

- bibliotečna djelatnost,

- likovne radionice,

- literarna manifestacija »Goranovo proljeće«,

- kulturno stvaralaštvo mladih,

- investicijsko i tekuće održavanje objekata kulture na području Grada Vrbovskog.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koje doprinose razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života u Gradu Vrbovskom.

Članak 2.

U 2011. godini Grad Vrbovsko sufinancirat će javne potrebe u kulturi kako slijedi:

- program knjižnične djelatnosti Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko,

- program manifestacije »Goranovo proljeće«,

- programi kulturno-umjetničkih društava,

- programe kulturnih ustanova i pojedinaca,

- te održavanje domova kulture i objekata kulturne baštine.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2012. godinu.

Članak 4.

Za realizaciju ovog Programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 626.993,59 kunu, a raspoređuju se:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 5.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 4. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel sukladno planu raspodjele.

Članak 6.

Korisnici sredstava za kulturu dužni su do 28. veljače tekuće godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 610-01/11-13

Ur. broj: 2193-01-01/11

Vrbovsko, 28. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

Program javnih potreba Grada Vrbovskog u  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr