SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 53. Petak, 30. prosinca 2011.
GRAD VRBOVSKO

41.

Na temelju odredbe članka 4. i članka 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 17. i 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10 ) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 28. 12. 2011. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA VRBOVSKOG
ZA 2012. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Vrbovskog za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2013. i 2014. godinu obuhvaćaju:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu Grada Vrbovskog za 2012. godinu i projekcijama za 2013. i 2014., kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, odnosno njegovom dijelu koji se odnosi na 2012. godinu u ukupnoj svoti od 19.140.438,59 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 1.200.000,00 kn raspoređuju se po korisnicima i programima u posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01-5

Ur. broj: 2193-01-01/11-1

Vrbovsko, 28. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić dipl., ing, v.r.

 

Proračun Grada Vrbovskog za 2012. godinu  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr