SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
GRAD BAKAR

49.

Na temelju članka 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/09) i članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11), a u skladu s Odlukom o Proračunu Grada Bakra za razdoblje 2012. - 2014. godine (»Službene novine PGŽ« broj 46/11), Gradonačelnik Grada Bakra na sjednici Kolegija održanoj dana 22. prosinca 2011. godine utvrđuje

PLAN PRIJMA
u službu u upravna tijela Grada Bakra za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Bakra utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Bakra i potreban broj službenika i namještenika na neodređeno razdoblje za 2012. godinu.

Članak 2.

Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Grada Bakra u upravnim tijelima Grada Bakra predviđeno ukupno 28 radnih mjesta, od kojih je 21 radno mjesto popunjeno na neodređeno vrijeme, dok je 1 radno mjesto popunjeno do isteka vježbeničkog staža, odnosno do 21. veljače 2012. godine.

Članak 3.

Ured Gradonačelnika Grada Bakra, sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2012. godinu, predviđa prijam u službu na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:

- viši stručni suradnik za kulturu, šport, obrazovanje i predškolski odgoj - 1 izvršitelj.

Članak 4.

U Upravnom odjelu za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra, sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2012. godinu, predviđa se prijam u službu na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:

- pomoćnik pročelnika Upravnog odjela - 1 izvršitelj.

Članak 5.

U Upravnom odjelu za opće pravne poslove i lokalnu samoupravu Grada Bakra, sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2012. godinu, predviđa se prijam u službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

- viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove - 1 izvršitelj;

- referent za uredsko poslovanje - 1 izvršitelj.

Članak 6.

Slobodna radna mjesta u skladu s ovim Planom popunjavaju se putem javnog natječaja, rasporedom ili premještajem.

Članak 7.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama PGŽ« i na web stranici Grada Bakra.

Klasa: 022-01/11-01/47

Ur. broj: 2170-02-03-11-13

Bakar, 22. prosinca 2011.

Gradonačelnik
Grada Bakra
Tomislav Klarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr