SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA BAŠKA

45.

Temeljem članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćen tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 56/09) u članku 17. stavak 1. mijenja se iglasi:

»(1) Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti i namjeni nekretnine iz članka 6. Odluke i utvrđuje se, kako slijedi:

1. neizgrađeno građevno zemljište 0,05

2.stambeni, garažni i pomoćni prostor; prostor
koji koriste neprofitne organizacije 1,00

3. prostor u kojemu se obavlja: komunalna djelatnost, sportsko-rekreativna djelatnost, djelatnost osobnih usluga - brijač, frizer, salon za uljepšavanje, krojač postolar, zdravstvena djelatnost, veterinarska djelatnost, novinska i izdavačka djelatnost, djelatnosti iz područja prosvjete, znanosti, kulture; usluge smještaja; garaže i parkirališta; pripadajuća skladišta i drugi pomoćni prostori za obavljanje djelatnosti iz ove točke 3,00

4. prostori za obavljanje djelatnosti iz područja: građevinarstvo, industrija, otkup otpada; hoteli; kampovi; autokampovi; optika; popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; fina mehanika; fotografi; staklari; grafičari; prodajne galerije i ateljei; antikvarijati; dizajniranje i unutarnje dekoriranje; pranje i kemijsko čišćenje; metaloprerađivačka djelatnost; popravak motornih vozila, motocikala i čamaca; autopraonice; pošta i telekomunikacije, prijenos i distribucija električne energije; usluge u pomorskom i cestovnom prometu; proizvodnja prehrambenih proizvoda; pripadajuća skladišta i drugi pomoćni prostori za obavljanje djelatnosti iz ove točke 5,00

5. trgovine i prodavaonice; ugostiteljski objekti; turističke agencije; agencije za promet nekretninama; pravne, računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje, poslovno posredništvo; financijsko posredovanje; osiguravajuća društva; iznajmljivanje auto

mobila i ostalih prometnih (cestovnih i pomorskih) sredstava; usluge u nautičkom turizmu; banke i štedionice; mjenjačnice; igre na sreću, kockarnice i kladionice; ostalo, nenavedeno u prethodnim točkama; pripadajuća skladišta i drugi pomoćni prostori za obavljanje djelatnosti iz ove točke 10,00«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021.05/11-01/13

Ur. broj: 2142-03-03/1-11-23

Baška, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr