SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA BAŠKA

42.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/ 10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u sportu na području Općine Baška
za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Baška, u svezi s:

.poticanjem i promicanjem sporta u cjelini,

.sportsko-rekreativnom aktivnošću građana,

.stručnim nadzorom,

.treningom, organiziranjem i provođenjem sustava natjecanja pomlatka,

.stvaranjem prostornih uvjeta za rad sportskih organizacija,

.zdravstvenom zaštitom sportaša,

.stipendiranjem vrhunskih sportaša,

.održavanjem funkcionalnosti sportskih objekata.

Članak 2.

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz članka 1. provode se kroz rad sportskih društava, kako na području Općine Baška, tako i šire.

Članak 3.

Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Baška za 2012. godinu i to kako slijedi:

.sufinanciranje rada S.D. »Vihor« Baška 70.000,00

.sufinanciranje rada NK »Vihor« 110.000,00

.sufinanciranje rada SRD »Škrpina« Baška 5.000,00

.sufinanciranje rada LD »Kamenjarka« Baška 10.000,00

.boćarski klub »Jabuka« 5.000,00

.Moto klub »Krk 2.000,00

.NK »Krk« 2.000,00

.KK »Krk« 2.000,00

.JK »Krk« 22.800,00

.sportske stipendije 16.500,00

.ostala pokroviteljstva i proslave 13.000,00


UKUPNO 258.300,00

Članak 4.

Raspoređivanje sredstava iz članka 3. obavlja Jedinstveni upravni odjel, na temelju pravovaljanih akata, te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskog plana društava, koja su obvezna svake godine, najkasnije do 30. rujna, dostaviti Općini Baška godišnji plan i program rada za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače, izvršenje financijskog plana, odnosno programa rada za prethodnu godinu.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/13

Ur. broj: 2142-03-03/1-11-20

Baška, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr