SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA BAŠKA

40.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/ 10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području
Općine Baška u 2012. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Baška u svezi s:

.promicanjem kulture, programima i organizacijom kulturnih, društvenih, tradicionalnih manifestacija, te zaštitom spomenika kulture,

.društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta,

.sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja, stimuliranjem deficitarnih zanimanja, poticanjem, stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata te stvaranjem uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2012. godinu:

.sufinanciranje rada KD »Šoto 60.000,00

.sufinanciranje rada Udruge sopaca Krk 2.000,00

.sufinanciranje rada Društva Sinjali 30.000,00

.mala škola glagoljice 5.000,00

.sufinanciranje tiskanja knjiga 5.000,00

.sufinanciranje rada Zavičajnog muzeja
(TZ Općine Baška) 33.000,00

.sufinanciranje troškova organizacije kult.
manifestacija (TZ Općine Baška) 10.000,00

.etnografska zbirka 5.000,00

.Crna ovca 180.000,00

.zaštita kulturne baštine - projekt i radovi
uređenja trga »Funtana« u Ul. V. Nazora 151.660,00

.zaštita kulturne baštine - Zavičajni muzej 350.461,44

.zaštita kulturne baštine - sv. Marko 4.000,00

.zaštita kulturne baštine - sv. Josip 146.000,00

.zaštita kulturne baštine - sv. Nikola 14.637,00

.zaštita kulturne baštine - Malin 20.000,00

.sufinanciranje festivala folklora otoka Krka 69.000,00

.sufinanciranje uređenja biciklističkih staza 15.000,00

.organizacija ostalih kulturnih događanja 170.000,00


Ukupno: 1,270.758,44

Članak 3.

Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2012. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

.financiranje rada dječjeg vrtića 1,521.600,00

.dječji vrtić - nabava opreme 7.721,00

.dječji vrtić - izleti, predstave i sl. 3.000,00

.izgradnja osnovne škole 6,500.000,00

.projektna dokumentacija za osnovnu školu 70.000,00

.financiranje izbornih programa (uključujući
i drugi izborni jezik) 135.600,00

.sufinanciranje rada voditelja 11.712,00

.sufinanciranje školske marende, izleta,
ekskurzije, posjeta kazalištu 64.700,00

.sufinanciranje nabave knjiga 5.000,00

.sufinanciranje glazbene nastave 10.000,00

.sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 30.600,00

.stipendije (nadareni učenici, deficitarna
zanimanja, studenti) 193.950,00

.sufinanciranje školarine 8.092,61

.SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 21.000,00


Ukupno: 8,582.975,61

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, u skladu s ovim Programom, a temeljem odluka izvršnog tijela i pravovaljane dokumentacije, vrši raspored sredstava.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/13

Ur. broj: 2142-03-03/1-11-18

Baška, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr