SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA BAŠKA

39.

Temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina na području
Općina Baška u 2012. godini

Članak 1.

Ovim se planom, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na izgradnji komunalnih vodnih građevina na području Općina Baška u 2012. godini to onih za:

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Ovim se planom utvrđuje opis i opseg poslova gradnje s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje istoga s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za građenje za komunalnih vodnih građevina za opskrbu pitkom vodom i pročišćavanje otpadnih voda planirana su u iznosu od 4.057.326,44 kuna, a osigurat će se, kako slijedi:

Sredstva iz prethodnog stavka utrošit će se za izgradnju, kako slijedi:

1. HBOR - 233.126,80

2. posebni prihodi - 50.000,00

3. opći prihodi - 29.600,00

4. naknada za priključenje - 400.000,00

5. ostali prihodi proračuna - 3,344.599,64

poz 107.02 Izgradnja sustava oborinske

odvodnje Ulice Dol u Baški 37.844,64

poz 107.04 Izgradnja sustava oborinske

odvodnje Ulice Kralja Zvonimira 158.611,69

poz 107.48 Rekonstrukcija kanalizacije i

vodovoda u ulici Kralja

Zvonimira u Baški 1.047.555,11

poz 107.65 Izgradnja kanalizacije u Jurandvoru

kolektor na D102 645.000,00

poz 107.66 Izgradnja kanalizacije u ulici

Gorinka u Baški 43.000,00

poz 107.03 Izgradnja kanalizacije u Dragi

Bašćanskoj - faza IV '

'Sv. Jelisaveta'' 1.710.315,00

poz 107.82 Izgradnja kanalizacije u Dragi

Bašćanskoj - faza VI ''Frgačići '' 165.000,00

poz 107.85 Izgradnja kanalizacije na lokaciji

autokampa Bunculuka 250.000,00

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/13

Ur. broj: 2142-03-03/1-11-17

Baška, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr