SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA BAŠKA

34.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/ 10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i
obrazovanju na području Općine Baška u 2011. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2011. godini («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 57/10) članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2011. godinu:

.sufinanciranje rada KD »Šoto« 61.240,00

.sufinanciranje rada Udruge sopaca Krk 2.500,00

.sufinanciranje rada Društva Sinjali 45.000,00

.sufinanciranje tiskanja knjiga 12.000,00

.TZ Općine Baška, sufinanciranje
rada Zavičajnog muzeja 32.782,65

.TZ Općine Baška, sufinanciranje
organizacije kulturnih manifestacija 15.000,00

.organizacija i su/financiranje različitih
kulutrnih događanja 193.000,00

.zaštita kulturne baštine - sv. Marko 3.525,00

.zaštita kulturne baštine - mlin i stupa
za sukno u Dragi Bašćanskoj 16.204,10

.zaštita kulturne baštine - sv. Lucija 80.000,00

.zaštita kulturne baštine - sv. Rok 54.000,00

.sufinanciranje festivala folklora otoka
Krka 10.564,63

.sufinanciranje uređenja šetnica 14.999,85

.sufinanciranje uređenja biciklističkih staza 5.000,00


Ukupno: 545.816,23

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2011. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

.izgradnja dječjeg vrtića 1,865.347,25

.nabava opreme - dječji vrtić 1,223.664,35

.dječji vrtić - sitan inventar 142.104,98

.kamate za kredit za izgradnju dječjeg
vrtića 239.000,00

.financiranje rada dječjeg vrtića 892.792,31

.dječja igraonica - intelektualne usluge 137.999,88

.dječji vrtić - izleti, predstave i sl. 3.000,00

.izrada projektne dokumentacije
- osnovna škola 259.933,30

.financiranje izbornih programa
(uključujući i drugi izborni jezik) 123.600,00

.sufinanciranje rada voditelja 11.712,00

.sufinanciranje školske marende, izleta,
ekskurzije, posjeta kazalištu 71.200,00

.nagrade uspješnim učenicima 3.380,00

.sufinanciranje prijevoza učenika
i studenata 22.501,00

.stipendije (nadareni učenici, deficitarna
zanimanja, studenti) 178.750,00

.sufinanciranje školarine 8.092,61

.glazbena škola Mirković - sufinanciranje
školarine 3.500,00

.SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 16.000,00


Ukupno: 5,202.577,68

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/13

Ur. broj: 2142-03-03/1-11-12

Baška, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr