SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA BAŠKA

33.

Temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
na području Općine Baška u 2011. godini

Članak 1.

U Planu gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Baška u 2011. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/10) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za građenje za komunalnih vodnih građevina za opskrbu pitkom vodom i pročišćavanje otpadnih voda

planirana su u iznosu od 784.901,02 kuna, a osigurat će se, kako slijedi:

Sredstva za građenje za komunalnih vodnih građevina za opskrbu pitkom vodom i pročišćavanje otpadnih voda planirana su u iznosu od 784.901,02 kuna, a osigurat će se, kako slijedi:

1. prihod od naknade za priključenje, u iznosu 214.021,61 kuna,

2. prihod od koncesijskih naknada, u iznosu 512.853,50 kuna,

3. prihod od donacija, u iznosu 44.800,00 kuna,

4. sredstva HBOR-a, u iznosu 13.225,91 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka utrošit će se za izgradnju, kako slijedi:

1. poz 107.05 Kanalizacija i vodovod u Dragi Bašćanskoj, od kbr. 209 do kbr. 220 - 33.291,84 kuna,

2. poz 107.48 Rekonstrukcija kanalizacije i vodovoda u ulici Kralja Zvonimira u Baški -44.000,00 kuna,

3. poz 107.65 Kanalizacija dijelom D-102 kroz Dragu Bašćansku - 40.173,75 kuna,

4. poz 107.781 Izgradnja kanalizacije u Dragi Bašćanskoj - faza V »Sveti Rok« - 109.781,93 kn,

5. poz 107.85 Izgradnja kanalizacije Bunculuka - 544.800,00 kuna,

6. poz 115.93 Izrada studije izvodljivosti projekta pročišćavanja i odvodnje priobalnog dijela otoka Krka - 12.853,50 kuna.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Baška u 2011. godini stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/13

Ur. broj: 2142-03-03/1-11-11

Baška, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr