SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 52. Četvrtak, 29. prosinca 2011.
OPĆINA BAŠKA

32.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Baška u 2011. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2011. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/10) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete planirana su u iznosu od 1,558.295,47 kuna, a osigurat će se kako slijedi:

1. prihod od komunalnog doprinosa, u iznosu 730.781,26 kuna,

2. prihod od koncesijskih naknada, u iznosu od 255.575,96 kuna,

3. prihod od donacija, potpora i sufinanciranja građana, u iznosu 459.007,00 kuna,

4. sredstva HBOR-a, u iznosu od 112.574,52 kuna,

5. ostali prihodi proračuna, u iznosu 356,73 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka utrošit će se, kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE I POMORSKO DOBRO - 200.000,00 kuna

1. poz. 109.7 sanacija rivice Ogrul - 200.000,00 kn

B) NERAZVRSTANE CESTE - 83.812,64 kuna

1. poz 109.12 asfaltiranje nerazvrstanih cesta - 83.812,64 kn

C) JAVNA RASVJETA - 168.687,22 kuna

1. poz 110.58 Izgradnja JR u naselju Jurandvor - 50.508,87 kn,

2. poz 110.64 Izgradnja JR u Ulici kralja Zvonimira - 3.260,49 kn,

3. poz 110.67 Izgradnja JR u parku Marjan - 7.427,80 kn,

4. poz 110.68 Izgradnja JR u Jurandvoru na lokaciji Labic - 82.666,07 kn,

5. poz 110.7 Izgradnja JR u Dragi Bašćanskoj - 23.346,12 kn,

6. poz 110.71 Izgradnja JR u Batomlju - 1.477,87 kn.

D) IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 1,103.795,61 kuna

1. poz 115.15 Izrada 1.izmjena i dopuna PPU Općine Baška - 255.748,50 kn,

2. poz 115.21 Izrada projektne dokumentacije za ulice popa Petra Dorčića i Skopalj - 83.640,00 kn,

3. poz 115.22 Izrada Projektne dokumentacije za područe Labic u Jurandvoru - 40.098,00 kn,

4. poz 115.23 Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju groblja - 77.490,00 kn,

5. poz.115.24 Izrada projektne dokumentacije za područje »Pod mire« u Jurandvoru - 11.070,00 kn,

6. poz 115.8 Izrada geodetske podloge za potrebe nove izmjere - 112.574,52 kn,

7. poz 115.81 Izrada GIS - 84.624,00 kn,

8. poz 115.92 Izrada UPU 1 i UPU 2 naselja Baška - 438.550,59 kn.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za građenje objekata i uređaja za odlaganje komunalnog otpada planirana su u iznosu od 127.464,25 kuna, osigurat će se iz sredstava HBOR-a, a u istom iznosu - 127.464,25 kn, utrošit će se na poz. 107.83 Ponikve - ekološki sustav zbrinjavanja otpada na otoku Krku.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2011. godini stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/13

Ur. broj: 2142-03-03/1-11-9

Baška, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr