SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA KLANA

65.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini, procijenjeni iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina iz Plana i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika isporučitelja javne usluge vodoopskrbe i odvodnje, Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) i gradnja na području općine Klana u ukupnom procijenjenom iznosu od 45.665.000,00 kn.

Članak 3.

U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika Isporučitelja, kako slijedi:

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

. 62.119,00 kn iz naknada za razvoj za Općinu Klana

. 15.627.081,00 kn iz naknada za razvoj za ostale JLS

. 15.756.000,00 kn iz sredstava Supsidijarnog zajma

. 5.041.920,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda Projekt Jadran

. 7.562.880,00 kn iz sredstava Državnog proračuna

. 1.555.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda

Članak 4.

U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području općine Klana, kako slijedi:


Redni Razvojni zahvat Procijenjena

broj vrijednost

ulaganja (kn)


1 2 3


1. Poslovna zona Škalnica

- nastavak pripreme

dokumentacije za izgradnju

vodovodnog ogranka 60.000,00


Ukupno 60.000,00


Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz naknade za razvoj za Općinu Klana u iznosu od 60.000,00 kn.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/60

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 20. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr