SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA KLANA

62.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI KLANA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavke komunalne opreme na području Općine Klana za 2012. godinu za:

1. javne površine

2. nerazvrstane ceste

3. groblja

4. javnu rasvjetu

Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta i gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme, te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos 350.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 177.000,00 kuna

- šumski doprinos 40.000,00 kuna

- vodni doprinos 30.000,00 kuna

- naknada za koncesiju 5.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se na sljedeći način:

1. Javne površine

a) otkup zemljišta za uređenje

javnih površina 40.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 30.000,00 kuna

- vodni doprinos 10.000,00 kuna

b) nabava javne dekorativne rasvjete 5.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 5.000,00 kuna

c) geodetsko-katastarske usluge 30.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 20.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

d) projektna dokumentacija 40.000,00 kuna

izvori financiranja:

- šumski doprinos 40.000,00 kuna

e) Uređenje autobusne

čekaonice na Brezi 20.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Komunalni doprinos 20.000,00 kuna

2. Nerazvrstane ceste

a) Radne zone (projektna dokumentacija,

urbanistički planovi) 72.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 72.000,00 kuna

b) geodetsko-katastarske usluge 40.000,00 kuna

izvori financiranja:

- vodni doprinos 20.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 20.000,00 kuna

c) projektna dokumentacija 35.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 35.000,00 kuna

d) sanacija potpornih zidova 50.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 50.000,00 kuna

e) otkup zemljišta za izgradnju cesta 50.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 50.000,00 kuna

3. Groblja

a) otkup zemljišta za proširenje groblja 75.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 70.000,00 kuna

- Naknada za koncesiju 5.000,00 kuna

b) izrada projekata 50.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 50.000,00 kuna

c) asfaltiranje glavne staze na groblju 15.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Komunalni doprinos 15.000,00 kuna

d) izrada parkirnih mjesta 20.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Komunalni doprinos 20.000,00 kuna

e) izrada novih ukopnih mjesta 60.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Komunalni doprinos 60.000,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/56

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 20. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr