SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA KLANA

58.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 27. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju i usvajanju
Plana zaštite i spašavanja Općine Klana

Članak 1.

Donosi se Plan zaštite i spašavanja Općine Klana koji je izrađen od strane ugovornog ovlaštenika »DLS« d.o.o. Rijeka u prosincu 2011. godine.

Članak 2.

Plan zaštite i spašavanja Općine Klana, ovjeren pečatom Općinskog vijeća i potpisom predsjednika Vijeća, sastavni je dio ove Odluke.

Jedan izvornik Plana zaštite i spašavanja čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klana.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/64

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 27. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr