SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA KLANA

54.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 47/11) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 27. prosinca 2011. godine donijelo je

I. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U OPĆINI KLANA ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavke komunalne opreme na području Općine Klana za 2011. godinu za:

1. javne površine

2. nerazvrstane ceste

3. groblja

4. javnu rasvjetu

Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta i gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme, te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos 550.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 658.406,21 kuna

- šumski doprinos 40.000,00 kuna

- vodni doprinos 10.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se na sljedeći način:

1. Javne površine

a) nabava motorne pile 5.400,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 5.400,00 kuna

b) nabava javne dekorativne rasvjete 12.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 12.000,00 kuna

c) otkup zemljišta za uređenje

javnih površina 4.100,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 4.100,00 kuna

d) geodetsko-katastarske usluge 82.778,51 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 82.778,51 kuna

2. Nerazvrstane ceste

a) projektna dokumentacija 128.744,20 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 75.744,20 kuna

- šumski doprinos 40.000,00 kuna

- vodni doprinos 10.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 3.000,00 kuna

b) geodetsko-katastarske usluge 26.383,50 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 26.383,50 kuna

3. Projekt izgradnje plinovoda

a) izgradnja plinovoda 987.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 343.593,79 kuna

- Proračun Općine Klana 643.406,21 kuna

4. Groblja

a) izgradnja novih ukopnih
mjesta na V polju 12.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 12.000,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/66

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 27. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr