SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA DOBRINJ

58.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/ 04, 38/09, 79/09 i 49/11), članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 36/09 i 49/09), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2012. godini

Članak 1.

Ovim programom 1004 određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za:

. javne površine

. groblja

. nerazvrstane ceste

. javnu rasvjetu

Sredstva potrebna za ostvarivanje osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj, a sastoje se od:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 3.900.000,00

2. Ostali prihodi iz proračuna 505.000,00


U K U P N O 4.405.000,00

Članak 2.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine,nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka kroz kapitalne projekte (K) obuhvaća:

UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 780.000,00 K100401

- uređenje javne površine Pećine 85.000,00

- uređenje javne površine Meline 70.000,00

- šetnica Klimno 200.000,00

- uređenje javne površine Rasopasno 50.000,00

- uređenje obale Pećine Šilo 50.000,00

- uređenje javne površine

Tribulje - Klanice 50.000,00

- oborinska kanalizacija Dobrinj 85.000,00

- uređenje Placa - Perilo Dobrinj 85.000,00

- uređenje Gorinjeg grada Dobrinj 85.000,00

- priključak za elekt.energiju 20.000,00

UREĐENJE GROBLJA 370.000,00 K100403

- mrtvačnica Sužan 200.000,00

- mrtvačnica Polje 50.000,00

- ostala groblja 40.000,00

- mrtvačnica Dobrinj 50.000,00

- projekt proširenja groblja Dobrinj 30.000,00

RASVJETNA TIJELA 200.000,00 K100404

IZGRADNJA JAVNE

RASVJETE 145.000,00 K100405

- izgradnja javne rasvjete 85.000,00

- javna rasvjeta Šilo 60.000,00

ŽUC - SUFINANCIRANJE

ŽUPANIJSKIH CESTA 550.000,00 K100406

GRADNJA CESTA 1.860.000,00 K100407

- uređenje prilazne ceste

Jesenovica Šilo 85.000,00

- uređenje poljskih puteva 85.000,00

- asfaltiranje Kras 85.000,00

- asfaltiranje Gabonjin 300.000,00

- uređenje puta do crkve Soline 85.000,00

- asfalt Klimno Zubak 45.000,00

- asfalt Klimno 200.000,00

- asfalt Nova cesta Šilo 40.000,00

- asfalt do groblja Gabonjin 85.000,00

- asfalt groblje Polje 85.000,00

- asfalt Čižići 250.000,00

- asfalt Šilo Žvankova 50.000,00

- asfalt Šilo Kostrij 250.000,00

- asfalt ulica Donje Selo Polje 85.000,00

- asfalt place Sv.Ivan 80.000,00

- asfalt groblje Dobrinj 50.000,00

OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE 500.000,00 K100408


UKUPNO 4.405.000,00

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorske-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-12-06

Dobrinj, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr