SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 27. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2004.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
11

11.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 i 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 2. kolovoza 2004. godine, donosi

IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata komunalne
infrastrukture na području Općine Mošćenička
Draga za 2004. godinu

Članak 1.

Pristupa se izmjeni i dopuni članka 1. Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/04).

Članak 2.

Tabelarni prikaz članka 1. Odluke mijenja se i glasi:

Red. broj

Naziv objekta

kn

1.

Rekonstrukcija vodovoda Grabrova - Selce, m' 1165

- Izrada projekta

- Radovi

600.000,00

2.

Uređenje javnih površina

- izrada projekta uređenja trgova u Brseču

- uređenje nogostupa A. Slatina

- izrada pješačke zaštitne ograde

- zelene površine

400.000,00

3.

Investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta

- asfaltiranje / betoniranje

- Projekt uređenja puta Potoki - Trebišća

- geodetski elaborati

100.000,00

4.

Javna rasvjeta

130.000,00

5.

Vodoopskrba »Visoka zona Općine Mošćenička Draga - otplata kredita HBOR

1.500.000,00

 

Sveukupno

2.730.000,00

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/10

Ur. broj: 2156/03-04-1

M. Draga, 2. kolovoza 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Anton Rudan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr