SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI

39.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09), čl. 258. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski, na 23. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
i vodnih građevina za 2012. godinu.

Čanak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih troškovnih-proračunskih stavki po djelatnostima za 2012. godini.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom, u kunama, kako slijedi, su:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 3.

Za potrebe redovnog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 5.896.000,00kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Realizacija planiranih rashoda za čistoću prometnica i javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje pomorskog dobra, održavanje oborinske odvodnje koje ugovorno obavlja KTD »Ivanj«-a vršiti će se u obujmu i dinamici koji odobri Gradonačelnik svojim Zaključkom.

Članak 5.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski.

Gradonačelnik dužan je Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2013. godine.

Čanak 6.

Ovaj program stupa na snagu 1. 1. 2012. godine i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/11-04/45

Ur. broj: 2107/02-01-11-2

Novi Vinodolski, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

Program održavanja objekata i uređaja ko  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51250&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr