SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI

37.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« , broj 28/09 i 30/09), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 23. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski donijelo je

PRORAČUN GRADA NOVI VINODOLSKI
ZA 2012. SA PROJEKCIJAMA ZA 2013. I 2014. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Grada Novi Vinodolski za 2012.g. sastoji se od:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računima prihoda, rashoda i zaduživanja / financiranja kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

U posebnom dijelu Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2012. godinu rashodi i izdaci raspoređuju se prema nositeljima i korisnicima te prema programima kako slijedi:

POSEBNI I PROGRAMSKI DIO

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Plan razvojnih programa za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija sa izvorima financiranja.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2012 - 2014

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Proračun Grada Novi Vinodolski za 2012. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu od
1. siječnja 2012. godine

Klasa: 400-06/11-01/7

Ur. broj: 2107/02-01-11-3

Novi Vinodolski, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

Proračun Grada Novi Vinodolski za 2012.   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51250&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr