SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 27. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2004.
GRAD VRBOVSKO
15

14.

Na temelju članka 10. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 28. srpnja 2004. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Grada Vrbovskog

Članak 1.

Članak 9. Odluke o grbu i zastavi Grada Vrbovskog (»Službene novine, broj 16/98 i 25/98) stavak 1. mijenja se i glasi:

»Gradsko poglavarstvo može pravnoj osobi odobriti uporabu grba, dijelova grba i zastave Grada Vrbovskog radi promicanja interesa Grada Vrbovskog.

Gradsko vijeće odobrit će uporabu grba ili zastave ako ocijeni:

1. da će ta uporaba pridonijeti promidžbi Grada,

1. da će ta uporaba doprinijeti prepoznatljivosti gospodarstva Grada,

1. da proizvodi odnosno usluge pravne osobe koja traži odobrenje za uporabu grba ne štete prirodnom okolišu,

1. da se proizvodom odnosno uslugom ne šteti ugledu Republike Hrvatske ili Grada i njihovih tijela.

Izuzetno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, uporaba grba i zastave ne može se odobriti političkoj stranci u svrhu korištenja istog kao stranačkog simbola.«

Članak 2.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. postupi suprotno odredbi članka 4. ove Odluke,

2. ističe dotrajale, neuredne, poderane ili na drugi način oštećen grb ili zastavu Grada,

3. grb Grada ne istakne u skladu s odredbom članka 8. točke 2. ove Odluke,

4. se Grb ili zastava Grada koristi bez odobrenja Gradskog poglavarstva suprotno odredbama članka 9. ove Odluke,

5. zastavu ne istakne sukladno s odredbom članka 11. ove Odluke.

Globom u iznosu od 100,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz prethodnog stavka.

Globom u iznosu od 100,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Globom u iznosu od 100,00 kuna kaznit će se fizička osoba na mjestu izvršenja prekršaja ako izvrši prekršaj iz članka 5. ove Odluke.

Komunalni redar ovlašten je naplatiti globu za prekršaj iz prethodnog stavka na mjestu izvršenja prekršaja kada je prekršitelj zatečen u njegovu izvršenju.

O naplati globe izdaje se potvrda.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 017- 02/04-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/04-01-1

Vrbovsko, 28. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr