SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 47. Četvrtak, 22. prosinca 2011.
GRAD BAKAR

 

48.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 63/11, 130/11) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 27. sjednici održanoj 22. prosinca 2011. godine donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini, procijenjeni iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina iz Plana i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika isporučitelja javne usluge vodoopskrbe i odvodnje, Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) i gradnja na području Grada Bakra u ukupnom procijenjenom iznosu od 49.359.000,00 kn.

Članak 3.

U 2012. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika Isporučitelja, kako slijedi:

 

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

 

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

. 1.484.000,00 kn iz naknade za razvoj za Grad Bakar

. 2.270.000,00 kn iz sredstava proračuna Grada Bakra.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-11-27

Bakar, 22. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr