SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2003.
GRAD MALI LOŠINJ
Općina Lovran

Grad Mali Lošinj

1.

Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na temelju članka 73. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« ŽPG broj 31/ 02), i u svezi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje), razmatrajući prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Mali Lošinj, na svojoj sjednici održanoj dana 26. veljače 2003. godine, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju prijedloga Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama

Prihvaća se prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Mali Lošinj.

Klasa: 947-02/03-01/09

Ur. broj: 2213/01-01-03-8

Mali Lošinj, 26. veljače 2003.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr