SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 45. Utorak, 20. prosinca 2011.
OPĆINA LOVRAN

53.

Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerod. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, donijelo je

Plan raspodjele sredstava obrazovanja i kulture u 2012. godini

PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Lovran za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Lovran a u svezi sa:

- poticanjem i promicanjem sporta,

- provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,

- djelovanjem Zajednice sportskih udruga na području Općine,

- treningom, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja,

- sportsko-rekreacijskom aktivnošću građana, kao i drugim sportskim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanje psihofizičke sposobnosti stanovništva,

- stručnim radom u sportu,

- vrhunskim sportom,

- brigom o sportskim objektima.

Članak 2.

Aktivnosti i poslovi iz članka 1. obuhvaćaju:

1. Poticanje i promicanje sporta vršit će se kroz rad mnogobrojnih »sportskih škola« sa osnovnom zadaćom da se obuhvati što veći broj djece i mladeži. Takav pristup omogućuje uključivanje mladih u sportske aktivnosti i razvoj sporta u cjelini.

2. Zajednica sportskih udruga u svom djelokrugu posebice je dužna utvrđivati i ostvarivati politiku promicanja sporta na području Općine Lovran i usklađivati aktivnosti svojih članova, skrbiti o vrhunskim sportašima te sudjelovati u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za velika međunarodna natjecanja, organizirati manifestaciju »sportaš godine« te skrbiti o ostvarenju programa javnih potreba, o čemu je dužna podnijeti godišnje izvješće.

3. Organizacija službenih i prigodnih domaćih i međunarodnih takmičenja provodit će se putem sportskih udruga i zajednica koje djeluju na području Općine Lovran: Hrvatski nogometni klub »Lovran«, Jedriličarski klub »Istra« Lovran, Streljački klub »Kobac« Lovran, Športski ribolovni klub »Zubatac« Lovran, Tenis klub »Lovran«, Boćarski klubovi »Lovran« i »Liganj«, Športski klub »Galeb« pri osnovnoj školi »V.C.Emin« u Lovranu, Zajednica športskih udruga Lovran i Brdsko - biciklistički klub »Marun«.

4. Sportsko rekreacijske aktivnosti građana provode sportske udruge: Planinarsko društvo »Knezgrad« i Planinarsko društvo »T.R.I.S.« Lovran prema interesima građana u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti stanovništva i unapređenja ekologije.

5. Stručni rad u sportu je preduvjet za kvalitetan rad i masovniji obuhvat djece sportskim aktivnostima te se u 2012. godini planira obuka trenera u sportskim granama gdje će to biti najpotrebnije.

6. Vrhunski sport zastupljen je u radu članova ŠRK »Zubatac« Lovran i JK »Istra«. Poznato je da su Lovranski udičari i jedriličari redovito članovi reprezentacije Hrvatske i to u više kategorija, te da postižu svjetski priznate rezultate i redovito su među prvima i to u europskim i svjetskim razmjerima.

7. U toku 2012. godine nastavit će se rješavanje imovinsko-pravnog statusa objekata sporta.

8. U 2012. godini planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata.

Članak 3.

Sportske udruge ostvarivat će donacije iz Proračuna Općine Lovran za 2012. godinu za zadovoljavanje javnih potreba u športu temeljem Kriterija za programiranje i dodjelu sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u športu, način njihovog raspoređivanja i praćenja njihovog korištenja ostvarit će se putem Zajednice sportskih udruga Lovrana.

Članak 4.

Utvrđuje se da je Plan rasporeda sredstava sporta u 2012. godini sastavni dio Programa javnih potreba u sportu Općine Lovran za 2012. godinu.

Članak 5.

Program javnih potreba u sportu Općine Lovran u 2012. godini objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije, a stupa na snagu od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-08/11-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-11-58

Lovran, 15. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica
Đurđica Tancabel, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Program javnih potreba u sportu Općine L  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr