SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 45. Utorak, 20. prosinca 2011.
OPĆINA LOVRAN

52.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerod. tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u obrazovanju i kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Lovran, a u svezi sa:

- promicanjem kulture,

- programima i organizacijom kulturnih i društvenih manifestacija od općeg značaja,

- poticanjem i organiziranjem tradicionalnih manifestacija,

- poticanjem i organizacijom muzičkih, likovnih i ostalih tečajeva,

- zaštitom spomenika kulture,

- sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja i

- stipendiranjem uspješnih i darovitih učenika i studenata.

Članak 2.

Temeljem utvrđenih potreba kulturnih djelatnosti na području Općine Lovran utvrđuje se program od posebnog značaja za Općinu Lovran u 2012. godini i to:

1. AMATERIZAM - obzirom na dosegnutu visoku razinu lovranskog amaterizma s područja kulturnih djelatnosti i nadalje će se, u okviru mogućnosti, raditi na njegovu poticanju posebice sustavnim i kontinuiranim radom s mlađim naraštajem popraćeno kvalitetnim pedagoškim radom.

1.1. PUHAČKI ORKESTAR - predviđena sredstva pratit će program osnovne djelatnosti društva kao i sufinanciranje drugih manifestacija od interesa Općine Lovran.

1.2. KUD »LOVOR«LOVRAN - transferiranim financijskim sredstvima pratit će se osnovna djelatnost društva.

1.3. »TORONJERA« - društvu koje njeguje i razvija karnevalske običaje sufinancirat će se redovan rad,

kao i tradicionalna karnevalska povorka.

1.4. Udruga »OGNJIŠĆE« - očuvanje kulturne baštine gornjeg kraja (graditeljske, etnografske, arheološke i folklorne).

1.5 Udruga »NAŠ LOVRAN«- njegovanje običaja i kulturnog naslijeđa Lovranšćine i

1.6 Udruga »KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA« - očuvanje čakavskog izričaja.

2. GALERIJSKO-IZLOŽBENA DJELATNOST - u prostorijama Galerije »Laurus« održavat će se izložbe djela likovne umjetnosti, domaćih i stranih umjetnika u organizaciji Općine Lovran.

3. GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST - u 2012. godini organizirat će se glazbene i scenske predstave na otvorenim scenama, u Kinu Lovran te u Galeriji »Laurus« u sklopu Kulturnog ljeta, kao i predstave za djecu vrtića i škole.

4. BIBLIOTEČNA DJELATNOST - Proračunom Općine Lovran osigurana su sredstva za redovno poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« kao i za nabavka novih knjiga.

5. ZAŠTITA KULTURNO-POVIJESNIH SPOMENIKA - redovnog održavanja javnog sata

6. IZDAVAČKA DJELATNOST, sačinja je:

- izdavanje Lovranskog lista

- tiskanje knjige »Zbornik Lovranščine«, knjiga 2

- tiskanje knjige »Lovran i Lovranci - judi, delo i užanci: na raskršću dva milenija«.

Članak 3.

Temeljem naputka o učenju stranih jezika te ustroju izbornih programa sufinancirat će se, putem ugovora s O.Š. »V. C. Emina« Lovran:

- produženi boravak,

- natjecanje učenika,

- učenički list »Feralić«,

- prisustvovanje učenika »Novigradskom proljeću«, Lidranu i dr. natjecanjima,

- nagrade za odlične učenike i

- nastavni materijal i troškovi prijevoza za potrebe provedbe projekata.

Članak 4.

Temeljem Pravilnika o stipendiranju darovitih učenika i studenata dodjeljuju se stipendije darovitim učenicima i studenatima.

Članak 5.

Sredstvima za ostvarivanje programa iz članka 2.,3. i 4.osiguravaju se u Proračunu Općine Lovran, a upravno tijelo Općine Lovran, vršit će njihov raspored nositeljima programa, temeljem odluke Općinskog načelnika.

Članak 6.

Utvrđuje se da je Plan raspodjele sredstava obrazovanja i kulture u 2012. godini sastavni dio Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2012. godinu.

Članak 7.

Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2012. godinu, objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupa na snagu od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-08/11-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-11-57

Lovran, 15. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica
Đurđica Tancabel, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Program javnih potreba u obrazovanju i k  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr