SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 45. Utorak, 20. prosinca 2011.
OPĆINA JELENJE

13.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 35. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 9. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Nekretnina označena kao k.č. br. 3182/2, površine 47 m2 upisana je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci PI, k.o. Podhum kao javno dobro putevi i vode.

Članak 2.

Utvrđuje se da nekretnina iz članka 1. ove Odluke u gore navedenoj površini ne služi kao javno dobro, te se površina iste isključuje iz opće uporabe.

Slijedom naprijed navedenog, Općinsko vijeće Općine Jelenje ukida status javnog dobra na nekretnini označenoj k.č. br. 3182/2 put , površine 47 m2 upisana u PI, k.o. Podhum.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke Općinski sud u Rijeci, Zemljišno- knjižni odjel izvršit će brisanje statusa javnog dobra na nekretnini u površini navedenoj u članku 2. ove Odluke, te će izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Jelenje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/01

Ur. broj: 2170/04-01-11-2

Dražice, 9. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=755&mjesto=51218&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr