SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 45. Utorak, 20. prosinca 2011.
OPĆINA JELENJE

11.

Na temelju odredbe članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 126/05, 109/07, 125/08,) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/ 09 ) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 9. prosinca 2011. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u športu u 2012. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Jelenje, (u nastavku: Općina), a u svezi sa:

- Promicanjem i poticanjem športa u cjelini.

- Djelovanjem športskih Udruga koje djeluju na području općine.

Članak 2.

Sredstva u 2012. godini raspoređuju se temeljem usvojenih programa i aktivnosti sljedećih sportskih udruga kako slijedi:

1. Tekuće dotacije Nogometni klub »Rječina« - 246.000,00 kn

2. Košarkaški klub »Jelenje-Dražice« - 20.000,00 kn

3. Boćarski klub »Rječina« - 21.000,00 kn

4. Boćarski klub »Podhum« - 98.000,00 kn

5. Boćarski klub »Zoretići« - 12.000,00 kn

6. Taekwondo klub »Rječina« - 12.000,00 kn

7. AMD »Grobnik« - 18.000,00 kn

8. Šahovski klub »Rječina« - 12.000,00 kn

9. Planinarsko društvo »Obruč« - 12.000,00 kn

10. ŠRD »Rječina« - 12.000,00 kn

11. Odbojkaški klub »Rječina« - 138.000,00 kn

12. Kuglački klub »Rječina« - 27.000,00 kn

13.Stolnoteniski klub »Rječina«- 6.000,00 kn

14. Groex - 5.000,00 kn

Članak 3.

Općina potiče pojedince uspješne sportaše za postignute rezultate u protekloj godini godišnjim nagradama u tekućoj godini u iznosu od 8.000,00 kuna. (pojedinac i udruga).

Članak 4.

Za održavanje i opremu športskih terena i objekata osigurana su sredstva u iznosu od:

UKUPNO: 25.000,00 kn

Članak 5.

Tekuće donacije školskim športskim klubovima:

30.000,00 kn

Članak 6.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Jedinstveni upravni odjel, na temlju dokumentiranih zahtjeva, po nalogu Načelnika, a u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 620-01/11-01/

Ur. broj: 2170/04-01-11-

Dražice, 9. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=755&mjesto=51218&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr