SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 45. Utorak, 20. prosinca 2011.
OPĆINA JELENJE

9.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 9. 12. 2011. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture
u Općini Jelenje za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture te nabavka komunalne opreme na području Općine Jelenje za 2012. godinu za:

1. javne površine

2. nerazvrstane ceste

3. groblja

4. javnu rasvjetu

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta i gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos: 500,000,00 kuna

- Proračun 906.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se na sljedeći način:

1. JAVNE POVRŠINE

Izgradnja potpornog zida na Lubarskoj 500.000,00 kn

Studija izvodljivosti opskrbe toplinskom energijom naselja Dražice i Jelenje 96.000,00

2. NERAZVRSTANE CESTE

Izgradnja i asfaltiranje cesta: 200.000,00 kn

Vertikalna signalizacija: 30.000,00 kn

Horizontalna signalizacija: 20.000,00 kn

Projektna dokumentacija: 50.000,00 kn

3. GROBLJE

Izvođenje radova na izgradnji niša na groblju Jelenje 450.000,00 kn

Izrada projektne dokumentacije 40.000,00 kn

4. JAVNA RASVJETA

Novogodišnja rasvjeta: 20.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Promorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/

Ur. broj: 2170/04-01-11-1

Dražice, 9. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=755&mjesto=51218&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr