SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 45. Utorak, 20. prosinca 2011.
OPĆINA JELENJE

8.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 9. prosinca 2011. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u obrazovanju i kulturi
Općine Jelenje u 2012. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u obrazovanju i kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Jelenje, a u svezi s:

- promicanjem kulture,

- programima i organizacijom kulturnih i društvenih manifestacija od općeg značaja,

- poticanjem i organiziranjem raznih tradicionalnih manifestacija,

- poticanjem muzičkih, likovnih i ostalih tečajeva,

- zaštitom spomenika kulture,

- sufinanciranjem aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja,

- stipendiranjem učenika i studenata.

Članak 2.

Sufinancirat će se posebni programi Osnovne škole »Jelenje-Dražice« - 50.000,00 kn i to:

Projekti:

- LIDRANO, Novigradsko proljeće

- Korak po korak / Djeca u prometu

- informatičko opismenjavanje odraslih

- Tiskanje školskog lista

- Škola u prirodi

Članak 3.

Općina Jelenje sufinancirat će rad KUD-a »Zvir« u 2012. godini sa 160.000,00 kuna:

- rad sa mladima (tečaj sintisajzer, gitara, klavir, harmonika, sopile),

- nabavka narodnih nošnji,

- nastupi na međunarodnim smotrama folklora,

- nastupi na smotrama u Hrvatskoj.

Posebni programi KUD-a- Grobnički tići: 25.000,00 kn.

Tisak, leci, plakati, pozivnice, katalozi 10.000,00 kn

Članak 4.

Općina Jelenje sufinancirati će rad ostalih udruga i pojedinaca koji doprinose promicanju kulture Općine Jelenje u iznosu od 20.000,00 kuna (Margareta Krstić i dr.)

Općina Jelenje sufinancirati će rad Čakavske katedre u iznosu od 15.000,00 kuna.

Članak 5.

Temeljem Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima, stipendirat će se učenici i studenti u iznosu od 210.000,00 kuna.

Članak 6.

Proračunom Općine Jelenje osigurana su sredstva za organizaciju pokretne knjižnice - Bibliobusa u iznosu od 20.000,00 kuna.

Članak 7.

Općina Jelenje financirati će Internet portal Općine Jelenje, Primorski Novi list te Informator Općine Jelenje, Kanal RI, internet TV u iznosu od 250.000,00 kuna

Članak 8.

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - pomoć za rekonstrukciju crkve 100.000,00 kn.

Članak 9.

Sredstva za ostvarivanje programa osiguravaju se u Proračunu Općine Jelenje na način da Jedinstveni upravni odjel vrši njihov raspored nosiocima programa temeljem odluka Općinskog vijeća, Načelnika te Ugovora.

Članak 10.

Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2012. godinu stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 612-01/11-01/

Ur. broj: 2170/04-01-11-

Dražice, 9. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=755&mjesto=51218&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr