SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 27. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2004.
GRAD KRALJEVICA
39

38.

Na temelju članka 105. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 12. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu (»Narodne novine« broj 31/04), članka 9. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/04), članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« PGŽ broj 34/01) i članka 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2004. godinu, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 7. sjednici održanoj 29. srpnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o zaduživanju kod Erste & Steiermärkische bank
d.d. Rijeka za financiranje kapitalnih projekata

Članak 1

Kapitalni projekti Grada Kraljevice, koji će se realizirati u 2004. godini, a financirati iz kreditnih sredstava kako je utvrđeno Odlukom o prihvaćanju kapitalnih projekata done

senom na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Kraljevice dana 7. lipnja 2004. godine (»Službene novine« PGŽ broj 20/04) su kako slijedi:

Pozicija
Proračuna

Projekt

Svota

325

Sanacija objekata na lučkom području

200.000 kn

348

Uređenje pločnika - Burićeva, Šmrika

250.000 kn

351

Uređenje ulice Bobuši,
Šmrika

120.000 kn

353

Izgradnja ceste u Banju,
Kraljevica

200.000 kn

362

POS - premještanje
kanalizacije

140.000 kn

363

POS - premještanje telefona

60.000 kn

364

POS - uređenje parkirališta

100.000 kn

355

Izgradnja javne rasvjete
- Žlibina, Kraljevica

80.000 kn

356

Opskrba vodom
Medomišljina-Žlibina

150.000 kn

386

Projekt jedriličarskog kluba

160.000 kn

 

- ukupno

1.460.000 kn

Članak 2

Grad Kraljevica (u daljnjem tekstu: Grad) zadužit će se za financiranje kapitalnih projekata iz članka 1. ove Odluke uzimanjem kredita kod Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka za financiranje kapitalnih projekata.

Grad će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:

- Iznos kredita: 1.460.000,00 kn

- Vrsta kredita: kunski s valutnom klauzulom u EUR

- Kamatna stopa: tromjesečni EURIBOR + 1,7% (3,822a dan objave nadmetanja)

- Rok povrata kredita: 5 godina od dana potpisa ugovora

- Poček u početku otplate kredita i kamata: 9 mjeseci od dana potpisa ugovora

- Način otplate: mjesečne rate

- Trošak kredita: 159.526,50 kn (kamata 158.066,50 kn i naknada 1.460,00 kn)

- Instrument osiguranja potpisa i izvršenja ugovora (obveza banke): mjenica

- Instrument osiguranja povrata kredita (obveza Grada): mjenice i zadužnice

- U slučaju prijevremenog povrata dijela kreditnih sredstava, banka se obvezuje potpisati dodatak ugovoru pod istim financijskim uvjetima koji su važeći za osnovni ugovor.

Članak 3

Sredstva za otplatu kredita (glavnica i kamate) osiguravaju se iz Proračuna Grada Kraljevice u godišnjim iznosima kako slijedi:

Godina

Iznos za povrat kn

2005.

300.848,25

2006.

384.552,20

2007.

371.422,51

2008.

358.308,17

2009.

202.935,37

- ukupno

1.618.066,50

Članak 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 403-01/04-01/3

Ur. broj: 2170/08-08-04-11

Kraljevica, 29. srpnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Marinko Čandrlić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr