SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2011.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

33.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 31/09 i 43/10) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog na 24. sjednici održanoj 29. studenoga 2011. godine, donosi

I. IZMJENU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2011. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Izmjenom programa utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2011. godinu, opis i opseg radova, kao i iznosi i izvori financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje I. Izmjene za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje stavaka Programa održavanja komunalne infrastrukture ostvaruju se iz sljedećih izvora prihoda:

 

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

 

 

Članak 4.

Za ostvarenje I. izmjena Programa ovlašćuju se Gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/ 11-01-10

Ur. broj: 2193-01-01/ 11-01-1

Vrbovsko, 29. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

I. Izmjena Programa održavanja komunalne  
I. Izmjena Programa održavanja komunalne  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr