SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

75.

Na temelju članka 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj dana 29. studenoga 2011. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju svojstva općeg dobra

Članak 1.

Ukida se svojstvo općeg dobra na nekretnini pod oznakom č.zem. 13070/4, zk. ul. 6482 k.o. Mali Lošinj, površine 68 m2, budući da predmetna nekretnina u naravi ne predstavlja opće dobro, već je sastavni dio č.zem. 13070/2 k.o. Mali Lošinj i predstavlja dio terase i stubišta kuće sagrađene na č.zem. 13070/2 k.o. Mali Lošinj.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva općeg dobra na predmetnoj č.zem. 13070/4, zk. ul. 6482 k.o. Mali Lošinj, i izvršiti upis prava vlasništva u korist i na ime: Grada Mali Lošinj, OIB: 72167903884.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 932-01/11-01/28

Ur. broj: 2213/01-01-11-14

Mali Lošinj, 29. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr