SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 40. Petak, 2. prosinca 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

74.

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2011. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o visini vrijednosti boda komunalne naknade

Članak 1.

Utvrđuje se vrijednost boda za obračun komunalne naknade u visini od 0,50 kn.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/06).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od 1. 1. 2012. godine.

Klasa: 363-03/11-01/22

Ur. broj: 2213/01-01-11-7

Mali Lošinj, 29. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr