SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 27. Ponedjeljak, 16. kolovoza 2004.
GRAD DELNICE
35

27.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 8. lipnja 2004. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Delnica za 2004. godinu

Članak 1.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Grad Delnice zatražit će od Vlade Republike Hrvatske suglasnost za zaduživanje u svoti do 5.000.000,00 kuna, s rokom otplate od 10 godina, jednom godinom počeka uz kamatnu stopu do 6%, te bankarsku naknadu do 0,5 0d zatraženog kredita.

Kredit će se zatražiti za sljedeće kapitalne izdatke:

1. Dovršenje proširenja groblja u Delnicama za svotu od 2.500.000,00 kuna

2. Izgradnju oborinske odvodnje u Ulici S. S. Kranjčevića u Delnicama za svotu od 2.500.000,00 kuna

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Grada ovlašten je gradonačelnik na osnovi Odluke Poglavarstva«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-01/77

Ur. broj: 2112-01-04-04

Delnice, 8. lipnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Milivoj Tomac, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr