SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

49.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), sukladno odredbama članka 14. stavak 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 24. studenoga 2011. godine donosi

ODLUKU
o popisu pravnih osoba od posebnog interesa
za Općinu Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Punat.

Popis obuhvaća trgovačka društva u kojima Općina Punat ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) kao i ustanove kojih je Općina Punat osnivač ili jedan od osnivača.

Članak 2.

Trgovačka društva:

- PONIKVE d.o.o.,

- ČRNIKA d.o.o.,

- RADIO OTOK KRK d.o.o.

Ustanove:

- »Dječji vrtić Lastavica«, Punat,

- »Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu« Stara Sušica.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/11-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-2-04-11-13

Punat, 24. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr