SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

47.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09 - Zakon o vodama, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 3. stavka 3. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 28/01, 3/07, 46/98, 7/10 - pročišćeni tekst i 22/10 - ispravak) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 24. studenoga 2011. godine, donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta
u 2011. godini

I .

U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2011.godini (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 49/ 10)

U poglavlju B) SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA,

- u točki II, alineja druga mijenja se i glasi:

»- ostali izvori Proračuna 2.015.500,00 kn«.

U poglavlju C) PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA,

- U točki V. Održavanje čistoće javnih površina, iznos: »1.100.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom: »1.200.000,00 kn«,

- U točki VII. »Higijeničarski poslovi«, iznos: »35.000,00 kn«, zamjenjuje se iznosom: »33.500,00 kn«,

- U točki VIII. »Održavanje parkova i zelenih površina«, iznos: »1.742.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom: »1.782.000,00 kn«,

- U točki XIV. »Održavanje javne rasvjete«, iznos: »300.000,00 kn«, zamjenjuje se iznosom: »195.000,00 kn«,

- U točki XVII. »Održavanje i troškovi javnih izljeva, hidranata i javnih cisterni« iznos: »25.000,00 kn«, zamjenjuje se iznosom: »5.000,00 kn«.

II.

Ove izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2011.g., stupanju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/86

Ur. broj: 2156/02-01-11-2

Lovran, 24. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr