SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

45.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/07 i 107/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerod. tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće općine Lovran na sjednici održanoj 24. studenoga 2011. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE
Programa javnih potreba u području predškolskog
odgoja u 2011. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2011. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/10), u članku 6. riječ: »2.063.170,00« mijenja se u riječ: »1.966.820,00«.

Članak 2.

Ove izmjene Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2011. godini stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-11-77

Lovran, 24. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr