SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

43.

Na temelju članka 5. i članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerod. tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 24. studenoga 2011. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj
zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2011. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/10) mijenja se Plan raspodjele sredstava socijalnog programa i primarne zdravstvene zaštite u 2011. godini koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 5.

Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2011. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-11-75

Lovran, 24. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr