SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

50.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 23. studenoga 2011. godine, donijelo je

REBALANS PLANA
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini

Članak 1.

Ovim se Rebalansom plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Klana u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Rebalans) utvrđuje izmijenjen i dopunjen godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini, procijenjeni iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2011. godini financirat će se rebalansom gradnja komunalnih vodnih građevina u ukupnom procijenjenom iznosu od 43.060.500,00 kn.

Članak 3.

U 2011. godini financirat će se rebalansom gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika isporučitelja javne usluge vodoopskrbe i odvodnje, Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), kako slijedi:

 (u kunama bez lipa)

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

.83.801,00 kn iz naknade za razvoj za Općinu Klana

.14.606.199,00 kn iz naknade za razvoj za ostale JLS

.11.000.000,00 kn iz sredstava Supsidijarnog zajma

.3.520.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda Projekt Jadran

.5.280.000,00 kn iz sredstava Državnog proračuna

.8.470.500,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda

Članak 4.

U 2011. godini financirat će se rebalansom gradnja komunalnih vodnih građevina na području Općine Klana, kako slijedi:


(u kunama bez lipa)

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz naknade za razvoj za Općinu Klana u iznosu od 100.000,00 kn.

Članak 5.

Ovaj Rebalans plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/54

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana 23. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr