SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

49.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/07), članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 23. studenoga 2011. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta - popravci na području Općine Klana temeljem Ugovora

Članak 1.

Na temelju provedenog javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta - popravci na području Općine Klana, objavljenog u javnom glasilu Burza dana 10. studenoga 2011. godine, kao najpovoljniji ponuditelj izabire se GP Rijeka d.d., Supilova 6, Rijeka.

Članak 2.

Ovlašćuje se Načelnik Općine Klana da na temelju ove Odluke sklopi Ugovor o obavljanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na vrijeme od 2 godine, računajući od dana sklapanja ugovora, po cijenama i uvjetima iz ponude broj 052/11 od 21. studenoga 2011. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/53

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 23. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr