SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 26. Petak, 30. srpnja 2004.
OPĆINA VIŠKOVO
26

26.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), članka 4. stavka 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnog odbora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 35. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća
mjesnog odbora Marčelji

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji na području Općine Viškovo.

Članak 2.

U vijeće mjesnog odbora iz članka 1. ove odluke bira se 5 (pet) članova, sukladno odredbi članka 83. stavak 1. Statuta Općine Viškovo.

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 12. 09. 2004. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Ova Odluka objavit će se i u sredstvu javnog priopćavanja te na oglasnoj ploči Općine Viškovo.

Klasa: 021-04/04-01/12

Ur. broj: 2170-09-04-01-4

Viškovo, 29. srpnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=96&mjesto=51216&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr