SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI

32.

Na temelju članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) te članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 28/09 i 30/09), Gradsko vijeće na 22. sjednici održanoj dana 14. studenoga 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada
Novog Vinodolskog

Članak 1.

Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Novog Vinodolskog, imenuje se Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog.

Članak 2.

U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog imenuju se:

1. Marinko Buljat - potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Grada Novi Vinodolski i predsjednik Socijalnog vijeća, za zapovjednika Zapovjedništva,

2. Velibor Topolovec - tajnik DVD-a San Marino, za načelnika Zapovjedništva,

3. Želimir Butorac - predsjednik DVA-a, za operativca Zapovjedništva,

4. Vlado Jovanović - komunalni redar u UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Novi Vinodolski, za člana Zapovjedništva zaduženog za mjere evakuacije i zaštitu i spašavanje iz ruševina,

5. Stjepan Mataija - upravni referent u Ureda Grada Novog Vinodolskog, za člana Zapovjedništva zaduženog za mjeru sklanjanja,

6. Vesna Đujić - ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Novog Vinodolskog, za člana Zapovjedništva zaduženog za mjeru zbrinjavanja,

7. Nenad Bugarin - zapovjednik brodice Lučke kapetanije Novi Vinodolski, za člana Zapovjedništva zaduženog za mjeru zaštite i spašavanja od posljedica poplava i spašavanje na vodi,

8. Milivoj Jovanović - rukovoditelj PJ groblja i pogrebne usluge KTD »Ivanj«, za člana Zapovjedništva zaduženog za mjeru asanacije.

Članak 3.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Zapovjedništva civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog obavlja Ured Grada.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 814-04/11-01/2

Urbroj: 2107/02-01-11-2

Novi Vinodolski, 14. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=747&mjesto=51250&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr