SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI

29.

Na temelju članka 30. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11), članka 5. Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (»Narodne novine« broj 101/11) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 22. sjednici održanoj dana 14. studenog 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o vrijednostima jediničnog iznosa za položajne
zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se vrijednost jediničnih iznosa za položajne zone (jedinična naknada - NP) koja se primjenjuje za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

Za određivanje granica zone iz članka 1. ove Odluke, primjenjuju se granice zona utvrđene Odlukom kojom se uređuje komunalni doprinos.

Članak 3.

Iznos jedinične naknade NP izražena u kunama za pripadajuće zone iz članka 2. ove Odluke iznosi:

 

NP za prvu zonu 25,00 kn

NP za drugu zonu 19,00 kn

NP za treću zonu (poslovna zona Zapad) 14,00 kn

NP za četvrtu zonu 9,00 kn

NP za petu (poslovna zona Kargač) i šestu zonu 4,00 kn

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-09/11-01/09

Ur. broj: 2107/02-01-11-2

Novi Vinodolski, 14. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=747&mjesto=51250&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr