SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI

27.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 55/11 i 90/11) i članka 21. i članka 90. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 22. sjednici održanoj dana 14. studenog 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izradi Izmjena
i dopuna Detaljnog plana uređenja
CENTAR KLENOVICA

Članak 1.

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar Klenovica (Službene novine primorsko- goranske županije br. 29/11) (u daljnjem tekstu: Odluka) u nazivu Odluke riječi »Centar Klenovica« zamjenjuju se riječima »CENTRA KLENOVICE«.

Članak 2.

U članku 1.stavak 1. Odluke oznaka u zagradi »21/08« zamjenjuje se oznakom »21/98«.

Članak 3.

U članku 2. stavak 4. Odluke riječ »poluugrađene« briše se.

U stavku 6. riječi »k.č.br. 3499/9 K.O. LEDENICE planirat će se gradnja poslovne građevine-poštanskog ureda« zamjenjuje se riječima »k.č.br. 3499/791 K.O. LEDENICE odrediti uvjete uređenja i korištenja za poslovnu građevinu - poštanski ured«.

Članak 4.

Odluka o izmjenama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja CENTAR KLENOVICA stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/11-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-11-3

Novi Vinodolski, 14. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=747&mjesto=51250&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr