SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI

26.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09), članka 67. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 22. sjednici održanoj dana 14. studenog 2011. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/10), (u daljem tekstu: Program) mijenja se glava II PRIHOD, članak 2., u tabelarnom prikazu, kako slijedi:

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Glava III Programa-RASHOD, članak 3. mijenja se u stavku 1. točkama B. i C. na način da sada, izraženo u kunama glase:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Sveukupna troškovna strana Programa za 2011. godinu (A+B+C+D+E+F+G+H) mijenja se sa iznosa 7.862.000,00 kn na iznos 8.382.000,00 kn

Članak 4.

U članku 4. stavku 2. Programa broj »5.130.000,00« zamjenjuje se brojem 5.650.000,00«.

Članak 5.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 363-02/11-01/30

Ur. broj: 2017/02-11-01-2

Novi Vinodolski, 14. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

 

I. Izmjene i dopune Programa građenja ob  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=747&mjesto=51250&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr